kokkin
 
 

 

Loopbaanondersteuning op maat

Het aanbod van de leden van SLN is gericht op werkzoekenden en werknemers die loopbaanondersteuning het hardst nodig hebben. Om die loopbaanondersteuning vorm te geven, beschikt de sector over een brede waaier aan instrumenten die op verschillende momenten doorheen de loopbaan ingezet worden en de kansen op duurzame tewerkstelling verhogen. Het uitgangspunt is altijd een integrale en persoonlijke begeleiding.

De sector wil ook een antwoord bieden op verschillende van de uitdagingen waarmee werkgevers geconfronteerd worden: de krapte op de arbeidsmarkt en het vinden van geschikte werknemers, de nood aan begeleiding van nieuwe werknemers, het wegwerken van een taalachterstand, …

Door hun lokale verankering en maatwerk kunnen de leden van SLN flexibel inspelen op specifieke vragen van werkgevers uit de regio. Bovendien kunnen zij realistische en vaak financieel interessante oplossingen aanbieden. 

Het aanbod van de leden van SLN kan opgedeeld worden in drie grote pijlers: coaching, opleiding en werkplekleren.

 

 

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be