kokkin
 
 

 

Werkplekleren

Werkplekleren biedt een unieke combinatie van werken en leren waardoor het mogelijk is om mensen op een werkvloer en met omkadering voor te bereiden op duurzame tewerkstelling. Werkplekleren kan in verschillende vormen, maar vindt altijd plaats in een ondernemingscontext en past in een traject met een vastgelegd opleidingsplan en de attestering van de verworven of aangeleerde competenties.

Ontdek hieronder het aanbod van onze leden. Per instrument vindt u een woordje uitleg en illustratief cijfermateriaal.

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be