kokkin
 
 

 

Voortrajecten

terug>>

Voortrajecten zijn bedoeld voor jongeren die ingeschreven zijn als leerling in een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (CDO) of cursist zijn in de leertijd bij Syntra. In dit stelsel Leren en Werken combineren jongeren algemene en beroepsgerichte vorming met een vorm van werkplekleren of een aangepast traject dat rekening houdt met hun competenties, motivatie en leefwereld. De voortrajecten bieden een antwoord voor jongeren met ontoereikende arbeidsattitudes en vaardigheden, die nog niet voldoende keuzebekwaam of gemotiveerd zijn en die nog geen duidelijk loopbaanperspectief hebben. Deze trajecten zijn erop gericht de jongeren bereid te maken tot arbeidsdeelname, hun mogelijkheden te versterken, hen meer kansen te bieden op een kwalificatie en beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Aanbieders

  • Argos, De Ploeg, Groep INTRO, JES, Vokans en WEB.

Cijfers

  • De SLN-leden organiseerden in het schooljaar 2012-2013 59% van het totale aantal voortrajecten en begeleidden 1.212 jongeren. De bereikte doelgroep is uiteraard laaggeschoold. Daarnaast is 20% van de jongeren die de SLN-leden in 2012 bereikten van allochtone afkomst en heeft 17% een andere moedertaal dan het Nederlands.
    ( Bron: Departement Onderwijs/DBO en VDAB/CVS)

Gedetailleerde cijfers kan u terugvinden in onze publicatie Sector In-zicht (oktober 2014).

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be