kokkin
 
 

 

Outplacement

terug>>

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die aan een ontslagen werknemer worden verleend om hem in staat stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien. Deze diensten worden verstrekt door een outplacementbureau.

Aanbieders

  • Mentor, Vokans en WEB.

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be