kokkin
 
 

 

Opleiding en competentieversterkende acties

terug>>

SLN-leden hebben een divers aanbod van beroepsopleidingen en competentieversterkende acties (CVA) voor werkzoekenden en werknemers. Deze opleidingen kunnen zowel vaktechnisch als generiek van aard zijn. De deelnemers verwerven niet alleen nieuwe kennis en vaardigheden om efficiënt te functioneren in een specifiek beroep, maar versterken ook hun algemene competenties, (arbeids)attitudes en sociale vaardigheden.

Daarnaast bieden een aantal SLN-leden opleidings- en begeleidingsprojecten (ook gekend als ‘Kelchtermansprojecten’) aan. Deze projecten bevatten een breed inzetbaar en arbeidsmarktgericht opleidings- en begeleidingsaanbod, dat hoofdzaak gericht is op langdurig werkzoekenden met een taalachterstand of andere arbeidsbeperking, maar ook op andere werknemers uit kwetsbare groepen.

Aanbieders

  • Volgende SLN-leden bieden opleiding en competentieversterkende acties aan:
    Atel, Buurtservice/Posthof, De Ploeg, JES, Groep INTRO, Kopa, Levanto, Projectencentrum, ROJM, Steunpunt, Tewerkstelling, Vokans, WEB, Werkvormm, Agora, Alternatief, BLM Begeleidingscentrum Limburgs Mijngebied, De Sluis, De Winning-Vreebos, ENAIP Limburg, Hergebruikcentrum Limburg, Het Heft-STAP, aPart, Grijkoort Begeleid Werk, IPW/DIT, Compaan, Meetjeslandse Leerwerkbedrijven, OCMW-OTC, Oikonde/Ateljee, Sociale Werkplaats De Sleutel, UCBO, GOCI, IGO, Job-Link, Landelijke Thuiszorg, SPIT, Velo, Wonen en Werken – Leuven, Argos, Jobcentrum, Mentor, OCMW Middelkerke, OCMW Roeselare, Sociale Economie Oostende, Tot uw Dienst.

  • Volgende SLN-leden bieden opleidings- en begeleidingsprojecten aan:
    Alternatief, ENAIP Limburg, Kopa, Levanto, Leerwerkplaats Garage, Groep INTRO, Projectencentrum, Steunpunt Tewerkstelling, Vokans, Wonen en Werken – Leuven.

Cijfers

  • Gemiddeld 77% van de deelnemers die de SLN-leden in 2012 bereikten met hun opleidingsaanbod behoorde tot een kansengroep. 40% daarvan behoorde tot de multi-kansengroep. Laaggeschoolden worden het meest bereikt (55%). 65% van de cursisten, zowel kansengroepen als multi-kansengroepen, stromen door en één op drie stroomt uit naar werk.
    ( Bron: VDAB/CVS)

  • De SLN-leden die opleidings- en begeleidingsprojecten organiseren bereikten hiermee in 2012 3.961 deelnemers. 85% van de bereikte deelnemers behoorde tot één of meerdere van de vooropgestelde kansengroepen, met een groot aandeel laaggeschoolden (52%) en allochtonen (55%). Opvallend is grote groep anderstaligen: amper 43% van de deelnemers heeft het Nederlands als moedertaal. Bron: VDAB/CVS en monitoring 2012

Gedetailleerde cijfers kan u terugvinden in onze publicatie Sector In-zicht (oktober 2014)

 

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be