kokkin
 
 

 

Brugprojecten

terug>>

Brugprojecten zijn bedoeld voor jongeren die ingeschreven zijn als leerling in een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (CDO). In dit stelsel Leren en Werken combineren jongeren algemene en beroepsgerichte vorming met een vorm van werkplekleren of een aangepast traject dat rekening houdt met hun competenties, motivatie en leefwereld. Om in aanmerking te komen voor een brugproject, moet een jongere minimaal 15 jaar oud zijn en arbeidsbereid zijn. De arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden worden verder ontwikkeld zodat de jongere klaar is voor reguliere tewerkstelling. Een brugproject biedt daarvoor de basis in de vorm van opleiding, bemiddeling en gestructureerde opvang en begeleiding. De jongere volgt twee dagen per week les in het Deeltijds Onderwijs en wisselt dit af met een sterk begeleide werkervaring in een ondersteunende werkomgeving, als laatste stap voor reguliere tewerkstelling.

Aanbieders

  • Agora, Alternatief, Compaan, De Groene Kans, De Ploeg, Groep INTRO, Noord-Limburgs Open Atelier, OCMW Roeselare, Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen, Stad Gent – Dienst Werk, Velo, Vokans.

Cijfers

  • De SLN-leden organiseerden in het schooljaar 2012-2013 40% van het totale aantal brugprojecten en begeleidden 1.040 jongeren. De bereikte doelgroep is uiteraard laaggeschoold. Daarnaast is 19% van de jongeren die de SLN-leden in 2012 bereikten met brugprojecten van allochtone afkomst en heeft 19% een andere moedertaal dan het Nederlands.
    ( Bron: Departement Onderwijs/DBO en VDAB/CVS
    )

Gedetailleerde cijfers kan u terugvinden in onze publicatie Sector In-zicht (oktober 2014).

 

 

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be