lasser

 
 

 

Over SLN

Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) vertegenwoordigt en ondersteunt de not-for-profit aanbieders van opleiding, coaching en werkplekleren. SLN is actief sinds 1991 en is door de Vlaamse overheid erkend als gesprekspartner namens de sector.

Samen met onze leden willen we werkzoekenden en werknemers activeren tot duurzame tewerkstelling in het bijzonder zij die nood hebben aan bijkomende ondersteuning.

Met een aanbod van loopbaanondersteuning op maat van werkzoekenden, werknemers en werkgevers leveren onze leden een belangrijke bijdrage aan de matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

Onze kernopdracht bestaat uit het ondersteunen van onze leden in hun aanbod en het stimuleren van overleg, samenwerking en deskundigheid.

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be