lasser

 
 

 

Doelstellingen

Het Besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 4 juli 2003 regelt de structurele erkenning, de kernopdrachten en de subsidiëring van het Steunpunt als koepelorganisatie. Deze kernopdrachten zijn vertaald in 6 strategische doelstellingen:

  1. Het Steunpunt ondersteunt de lokale en regionale samenwerking en netwerking.
  2. Het Steunpunt is vanuit haar eigen kerntaken en haar brugfunctie tussen de private niet- commerciële actoren en het beleid, pleitbezorger en representatieve gesprekspartner voor de sector.
  3. Het Steunpunt volgt de Vlaamse regelgeving en de beleidsontwikkelingen, als ook de voor de uitvoering van de kerntaken van de sector relevante nationale, internationale en Europese beleidsontwikkelingen.
  4. Het Steunpunt is een kennis- en informatiecentrum voor en over haar leden.
  5. Het Steunpunt is voor haar leden een draaischijf voor ervaringsuitwisseling, praktijkondersteuning en visieontwikkeling.
  6. Het Steunpunt is het trefcentrum voor deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg.

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be