lasser

 
 

 

Dienstverlening

SLN-leden kunnen rekenen op een uitgebreide dienstverlening op het vlak van informatie, ondersteuning en vertegenwoordiging.

Informatie

 • Toegang tot de ledensectie van de website: o.a. agenda’s en verslagen van regionale en provinciale overlegmomenten en werkgroepen, thematische publicaties, onderzoeksprojecten, informatie over het opleidingsaanbod van SLN, ...
 • Abonnement op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief SLiNger.
 • Snelberichten: thematische mailings met actuele en specifieke informatie over de uitvoering en operationele werking van een bepaald instrument of thema.
 • Periodieke (Sector In-zicht, ledenrepertoria) en niet-periodieke publicaties.    
 • Mailings over Vlaamse en Europese regelgeving, oproepen en tenders (o.a. via samenwerkingsverband met Vleva en KCSE vzw).

Ondersteuning

 • Bekendmaking van het aanbod van de leden via provinciale repertoria, www.sln.be, Sector In-zicht, folders en/of andere communicatiekanalen.
 • Deelname aan thematische werkgroepen, netwerkmomenten en infosessies.
 • Deelname aan de bijeenkomsten van de Lokale en Provinciale Netwerken.
 • Uitgebreid VTO-aanbod met voordelige tarieven voor aangesloten leden.
 • Mogelijkheid om mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken en opleidingen
 • Opvolging van regelgeving (Vlaams, federaal en Europees) m.b.t. de opdrachten en instrumenten van de sector.
 • Aangesloten leden met RSZ-nummer 262 kunnen via SLN gratis aansluiten bij Sociare.

Vertegenwoordiging

 • Als erkende representatieve gesprekspartner voor de Vlaamse overheid vertegenwoordigt SLN zijn leden in overleg met politieke en administratieve overheden.
 • SLN overlegt en stimuleert samenwerking met relevante stakeholders en sectoren.
 • Structureel overleg met de arbeidsmarktregisseur VDAB.  
 • Vertegenwoordiging in (paritair samengestelde) beleidswerkgroepen en overlegorganen.
 • SLN vertegenwoordigt de sector in Sociare, de werkgeversorganisatie van de socioculturele sector (paritair comité 329) en heeft mandaten in het paritair overleg.

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be