lasser

 
 

 

Bestuur

De voorzitters van de Lokale Netwerken zetelen in de Algemene Vergadering van SLN. Daarnaast zetelen in de Algemene Vergadering ook deskundigen die vanuit hun ervaring en expertise de werkontwikkeling mee sturen en realiseren.

De Algemene Vergadering benoemt uit haar leden de Raad van Bestuur van SLN. Naast maximaal 5 deskundigen zetelen er uit iedere provincie maximaal 2 vertegenwoordigers, gekozen uit de leden van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur bepaalt de standpunten en de onderhandelingsmarges van de sector.

Het Dagelijks Bestuur volgt de dagelijkse werking van het Steunpunt op. De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Dagelijks Bestuur.

De Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur vormen de motor van SLN. Vanuit hun actieve betrokkenheid in de sector en de deskundigheid leiden ze het Steunpunt conform de strategische doelstellingen. Op basis van de eigen ervaring en deskundigheid vertolken zij de noden en behoeften van de sector en denken mee over de gewenste evoluties.

 

Samenstelling bestuursorganen SLN (pdf)

 

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be