garage
 
 

 

Onze leden geven innoverende antwoorden op de veranderende noden van de arbeidsmarkt. In deze rubriek maakt u kennis met nieuwe projecten en methodieken van onze leden.  

Leden die een project of methodiek in de kijker willen zetten, kunnen ons contacteren via info@sln.be (onderwerp ‘in de kijker’) of tel. 09/220 84 31.

 

In de kijker - Aanbevelingen 6° staatshervorming

De zesde staatshervorming brengt nieuwe bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid naar Vlaanderen. Verschillende van die nieuwe bevoegdheden kunnen en zullen een impact hebben op de werking en het aanbod van de SLN-leden. De nieuwe Vlaamse regering zal in de komende regeerperiode beslissen over de invulling van deze bevoegdheden.

In het najaar van 2013 maakte SLN een analysenota, die het aanbod van de SLN-leden op de verschillende loopbaantransities situeert en de raakvlakken aantoont tussen dat aanbod en de nieuwe arbeidsmarktbevoegdheden.

In het voorjaar 2014 startte SLN in samenwerking met IDEA Consult een onderzoek over de zesde staatshervorming. Met dit onderzoek wil SLN beschikken over een interne financieel-juridische analyse van de impact van de zesde staatshervorming op de werking en het aanbod van de SLN-leden. Daarnaast moet de analyse de sector in staat stellen om strategische keuzes te kunnen maken over haar positie in een nieuw arbeidsmarktbeleid.

De aanbevelingen die SLN formuleerde op basis van deze resultaten hier.

 

 

>>Archief 'in de kijker'

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be