fietsatelier
 
 

 

LINKS

terug>>

Werkzoekenden en werknemers

Werkgevers

Beleid

Onderzoek en cijfers

Koepels en steunpunten

 • FeGOB - Federatie Vlaamse GOB’s

 • Flora – expertisecentrum gender, (sociale) economie en kansarmoede

 • GRIP – Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap

 • KCSE – kenniscentrum sociaal Europa

 • Koepel LDE – Koepel van Buurt- en nabijheidsdiensten en initiatieven Lokale Diensteneconomie

 • KOMOSIE – Koepel van de kringloopcentra en energiesnoeiers in Vlaanderen

 • Minderhedenforum – belangenbehartiger van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel

 • SST – Koepel van de sociale werkplaatsen en arbeidszorgcentra in Vlaanderen

 • De Ambrassade - kennis-en expertisecentrum over jeugd, jeugdwerk en jeugdbeleid

 • Tracé Brussel – Coördinator Nederlandstalige opleidingen en tewerkstellingsinitiatieven voor Brusselse werkzoekenden

 • Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen

 • VLAB – Vlaams Federatie van de beschutte werkplaatsen

 • VOCVO – Vlaams ondersteuningscentrum van het volwassenenonderwijs

 • VOSEC – Vlaams overlegplatform Sociale economie en Meerwaardeneconomie

 • VVSG – Steunpunt en belangenbehartiger van de lokale besturen in Vlaanderen

 • Welzijnszorg – Centrum voor armoedebestrijding in Vlaanderen en Brussel

 

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be