Metser

 
 

 

Waar staan onze leden voor?

Match tussen job, mens en bedrijf

Veel werkgevers hebben meer werk dan er geschikte werknemers zijn. Onze leden benutten de aanwezige talenten bij de mensen die verder van de arbeidsmarkt staan zodat meer arbeidsplaatsen ingevuld geraken. De sector streeft naar een evenwichtige match tussen mens, job en bedrijf en bemiddelt op die manier resultaatgericht tussen vraag en aanbod.

Flexibele aanpak

Klanten waarderen een flexibele aanpak. Onze leden zoeken samen naar innovatieve oplossingen voor zowel de werkzoekende, de werknemer als de werkgever. De sector staat voor flexibiliteit, zowel in haar aanbod als in de uitvoering van haar opdrachten.

Maatwerk

De sector staat voor een maatgerichte aanpak met het oog op een duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Opdrachten op maat uitwerken betekent zowel een geïntegreerde en gepersonaliseerde begeleiding voor werkzoekenden en werknemers, als het aanbieden van een dienstverlening op maat van de werkgever.

Duurzame loopbaanondersteuning

Voor lang niet iedereen is het vanzelfsprekend om een job te vinden en te behouden. De expertise van de sector is prioritair gericht op die werkzoekenden en werknemers die loopbaanondersteuning het hardst nodig hebben. Hiervoor hebben ze verschillende instrumenten ter beschikking, waaronder opleiding, coaching en werkplekleren. 

Lokale verankering

Onze leden vormen een vaste waarde op de lokale arbeidsmarkt. Ze hebben voeling met de regionale noden, waarop ze snel en efficiënt kunnen inspelen bij het uitvoeren van hun opdracht. Lokale partnerschappen en netwerken zijn hierbij van groot belang.

Partnerschap

De sector is een gevalideerde partner van de overheid. Onze leden werken voornamelijk in opdracht van de Vlaamse overheid en organiseren hun aanbod samen en naast de VDAB en andere arbeidsmarktactoren. Deze samenwerkingen met overheden, sociale partners, bedrijven, … zijn cruciaal om onze opdracht binnen het arbeidsmarktbeleid optimaal te vervullen.

 

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be