Metser

 
 

 

Opdrachtsverklaring

De actualisering en het toekomstbestendig maken van de opdrachtsverklaring was de eerste fase van het project Corporate Identity dat in juni 2011 van start ging. Om de unieke rol van de sector op de arbeidsmarkt duidelijker te definiëren actualiseerden onze leden hun gezamenlijke opdrachtsverklaring:

Als dienstverleners op de arbeidsmarkt is het ons kerndoel om werkzoekenden en werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren tot duurzame tewerkstelling in het economisch circuit. Daarom richten we ons ook tot hun werkgevers.

Uniek is dat wij loopbaanondersteuning op maat bieden voor werkzoekenden en werknemers, die rekening houdt met hun maatschappelijke context. Opleiding, coaching en werkplekleren worden daarbij competentieversterkend ingezet.

Vanuit onze lokale verankering geven we innoverende antwoorden op de veranderende noden van de arbeidsmarkt. Op deze manier bemiddelen we resultaatgericht tussen vraag en aanbod.
We investeren in partnerschappen en netwerken met overheden, sociale partners, bedrijven en andere arbeidsmarktactoren. Wij bouwen proactief mee aan het lokale en Vlaamse werkgelegenheidsbeleid binnen Europa.

Vanuit de nood aan synergie voor een succesvolle arbeidsmarktwerking zijn wij een onmisbare schakel.

 

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be