Metser

 
 

 

Lokale en provinciale Netwerken

Overleg en netwerking op lokaal en provinciaal niveau zijn belangrijke pijlers in de werking van SLN. SLN-leden uit eenzelfde regio ontmoeten elkaar op Lokale Netwerken (LN). Ze organiseren er onderling overleg, wisselen ervaringen en informatie uit en bepalen gemeenschappelijke adviezen. Het Lokaal Netwerk is een belangrijke poort voor informatiedoorstroming, zowel van het Vlaamse niveau naar het (sub)regionale als omgekeerd.

Vanuit de Lokale Netwerken worden ook mandaten opgenomen in regionale sociaaleconomische beleids- en overlegorganen (RESOC/SERR, aanverwante werkgroepen, Fora Lokale Werkgelegenheid, …). Zo worden de leden betrokken bij de realisatie van het regionaal/lokaal arbeidsmarktbeleid. De mandaten verschillen van regio tot regio (klik hier voor een overzicht).

De Lokale Netwerken uit eenzelfde provincie vormen samen een Provinciaal Netwerk (PN). Met deze provinciale overlegmomenten stimuleert SLN mogelijkheden tot netwerking met partners en externen.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende netwerken:

 • Provinciaal Netwerk Antwerpen:
  • Lokaal Netwerk Antwerpen
  • Lokaal Netwerk Mechelen
  • Lokaal Netwerk Kempen


 • Provinciaal Netwerk Limburg
  • Lokaal Netwerk Limburg


 • Provinciaal Netwerk Oost-Vlaanderen:
  • Lokaal Netwerk Gent
  • Lokaal Netwerk Waas & Dender
  • Lokaal Netwerk Zuid-Oost-Vlaanderen
  • Lokaal Netwerk Meetjesland


 • Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant:
  • Lokaal Netwerk Leuven
  • Lokaal Netwerk Halle – Vilvoorde


 • Provinciaal Netwerk West-Vlaanderen:
  • Lokaal Netwerk Brugge
  • Lokaal Netwerk Kortrijk – Roeselare
  • Lokaal Netwerk Oostende – Westhoek

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be