Metser

 
 

 

Lid worden van SLN vzw?


Waarom lid worden van SLN?

Lid worden van SLN levert uw organisatie heel wat voordelen op:

 • vertegenwoordiging op verschillende beleidsniveaus;
 • de laatste wijzigingen in regelgeving, nieuwe financieringsmogelijkheden en vernieuwende kennis en methodieken worden gecommuniceerd via verschillende kanalen;
 • een interessant vormings- en opleidingsaanbod op maat van de sector;
 • Lokale en Provinciale Netwerken die de kans bieden om ervaringen uit te wisselen, informatie te verzamelen en gezamenlijke standpunten te ontwikkelen.

Meer informatie over de dienstverlening van SLN vindt u op deze pagina.

 

Wie kan lid worden van SLN?

Om SLN-lid te kunnen worden moet uw organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De organisatie dient een sociaal-maatschappelijk doel en onderneemt zonder winstoogmerk.
 2. De organisatie heeft als sociaal-maatschappelijk doel de duurzame integratie op de reguliere arbeidsmarkt van werkzoekenden en/of werknemers met een zwakke arbeidsmarktpositie en ontwikkelt haar hoofdactiviteit binnen dit doel. Dit is aantoonbaar vastgelegd in de oprichtingsstatuten en missie van de organisatie.
 3. De organisatie werkt met door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde instrumenten gericht op de duurzame integratie op de arbeidsmarkt.
 4. De organisatie is gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mits de uitoefening van haar hoofdactiviteit hoofdzakelijk in het Vlaamse Gewest plaatsvindt.
 5. De organisatie valt onder het toepassingsgebied van het paritair comité 329.01 of 329.03 (ingeschreven op de Nederlandse taalrol van de RSZ) of eventueel onder een ander paritair comité uit de social profit sector of onder het geldelijk en administratief statuut van de lokale overheden.
 6. De organisatie onderschrijft de opdrachtsverklaring van de SLN-leden.
 7. De organisatie verklaart zich akkoord met de modaliteiten van het lidmaatschap.

 

Hoe lid worden van SLN?

Als uw organisatie interesse heeft om SLN-lid te worden, kan u ons steeds contacteren via e-mail op info@sln.be of telefonisch op 09 220 84 31. Wij behandelen uw (aan)vraag zo snel mogelijk.

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be