Metser

 
 

 

De sector als werkgever

De term social profit wordt vaak gebruikt voor een geheel van private en publieke organisaties die actief zijn in uiteenlopende sectoren: gezondheidszorg, welzijn, sociocultureel, onderwijs, podiumkunsten, aangepaste tewerkstelling en de ziekenfondsen. Die social profit is in al zijn verscheidenheid één van de grootste werkgevers in Vlaanderen.

Het merendeel van de SLN-leden hoort als werkgever thuis onder het paritair comité van de socioculturele sector (PC 329.01). De socioculturele sector kan op zijn beurt onderverdeeld worden in een 11-tal deelsectoren (gebaseerd op de bevoegdheidsbepaling van PC 329.01): beroepsopleiding en lokale diensteneconomie, sociaal-cultureel volwassenenwerk, jeugd, samenlevingsopbouw, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, sport, minderheden, milieu en natuurwerk, toerisme en media. De SLN-leden maken deel uit van de deelsector beroepsopleiding.  

Ondersteuning van sterk werkgeverschap

SLN ondersteunt, informeert en vertegenwoordigt haar leden in hun hoedanigheid als werkgever, zodat zij als organisatie hun kerntaken optimaal kunnen realiseren. Door intervisie te stimuleren, vormingen rond specifieke managementaspecten te organiseren, sectorgegevens in kaart te brengen via projecten of onderzoek, ...  

In maart 2011 bracht SLN de publicatie ‘Wegwijs in het werkgeverschap van de ngo-derden (paritair comité 329)’ uit. Deze publicatie geeft onder meer duiding bij de verschillende aspecten van het werkgeverschap, met bijzondere aandacht voor organisaties uit de deelsector beroepsopleiding.    

Het Steunpunt behartigt de belangen van haar leden in hun rol als werkgever. Enerzijds bij verschillende beleidsinstanties als erkend gesprekspartner door de Vlaamse overheid. Anderzijds door haar collectief lidmaatschap bij en vertegenwoordiging in de beheersorganen van Sociare, de Vlaamse werkgeversfederatie voor de socioculturele sector.

 

 

 

 

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
Reigerstraat 10 - 9000 Gent
Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be